Od 1 września w dzielnicy została uruchomiona stacja pomiaru jakości powietrza w zakresie pyłów PM10 oraz PM2,5.
piątek, 1 Wrzesień 2017

W celu uporządkowania przestrzeni, w  której poruszają się mieszkańcy Zespół ds. Nadawania Nazw Ulicom i Placom Publicznym (pracujący przy urzędzie miasta), który opiniuje wnioski w sprawie nadania nazw wpływające od mieszkańców jak i różnych organizacji oraz stowarzyszeń,  zaproponowano aby nowopowstałej drodze, bocznej od ulicy Pałki nadać nazwę Jana Gajdy – działacz społeczny, poeta i malarz, miłośnik literatury polskiej, autor obrazu w kaplicy zlokalizowanej przy ul. Rybnickiej.
piątek, 18 Sierpień 2017

Na kolejnych imprezach organizowanych przez radę dzielnicy przekąski będą przygotowywane na własnym grillu gazowym.
czwartek, 27 Lipiec 2017

Na prośbę zarządu dzielnicy urząd miasta przeprowadził dla ul. Raciborskiej pomiar prędkości i natężenia ruchu. Pomiar wykonano 8 maja 2017 w godz. 00:00 do 23:30 pomiędzy rondem Rowieńskim, a wiaduktem nad autostradą.
czwartek, 20 Lipiec 2017

Już od września w dzielnicy rozpoczną się pomiary jakości powietrza w zakresie pyłów PM10 oraz PM2,5.
środa, 12 Lipiec 2017

Rada Dzielnicy Rowień-Folwarki 27 sierpnia zaprasza mieszkańców na festyn dożynkowy.
czwartek, 24 Sierpień 2017

Na kolejnych imprezach organizowanych przez radę dzielnicy  rozstawione zostaną własne namioty o rozmiarach 4x6m.
wtorek, 8 Sierpień 2017

Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Polnej został wyposażony w zadaszoną wiatę.
piątek, 21 Lipiec 2017

Na prośbę zarządu dzielnicy urząd miasta przeprowadził dla ul. Rybnickiej (ul. Rybnicka 240) pomiar prędkości i natężenia ruchu. Pomiar wykonano 1 lutego 2017 w godz. 00:00 do 23:30 na wysokości ul. Rybnicka 240.
piątek, 14 Lipiec 2017

Na prośbę zarządu dzielnicy urząd miasta przeprowadził dla ul. Pałki pomiar prędkości i natężenia ruchu. Pomiar wykonano 31 stycznia 2017 w godz. 00:00 do 23:30
wtorek, 11 Lipiec 2017