Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.…


8 października 2018


Na podstawie §8 ust. 4 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki - załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory  nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016…


28 września 2018


Reagujmy na wszelkie przejawy wandalizmu i wspólnie dbajmy o porządek w naszym mieście – apeluje do mieszkańców rada dzielnicy Miejski…


26 września 2018


Obowiązki właścicieli zwierząt domowych nie ograniczają się jedynie do zapewnienia im odpowiednich warunków, opieki i ochrony, ale przede wszystkim pociągają za sobą pełną odpowiedzialność…


20 września 2018


Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego 26 sierpnia 2018 r. otrzymali mieszkańcy naszej dzielnicy Pan Józef Sobik, Florian Żur…


18 września 2018


Zapraszamy wszystkich mieszkańców  oraz radnych Rady Miasta  Żory do udziału w posiedzeniu rady dzielnicy 24 września 2018 r. (poniedziałek)  o godzinie 18:30 w…


17 września 2018


W pierwszej edycji konkursu na najpiękniejszy ogród w dzielnicy nagrodzono wszystkich uczestników. Z pośród jedenastu zgłoszeń wyłoniono trzy, które zostały…


10 września 2018


Drogi zostanie poszerzona na odcinku  od ul. Rybnickiej do skrzyżowania z ul. Harcerzy Buchalików . Mając na uwadze, iż ul.…


13 sierpnia 2018


Wszystkim uczestnikom pierwszej edycji konkursu na najpiękniejszy ogród serdecznie gratulujemy. Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 26 sierpnia…


8 sierpnia 2018


Rada Dzielnicy Rowień-Folwarki zaprasza mieszkańców dzielnicy oraz sąsiadów 26 sierpnia na dożynki. Program: 10:30 - uroczysta msza dożynkowa w kościele pw.…


6 sierpnia 2018