Aktualności (17 kwietnia 2018)

Lot, w trakcie którego wykonano zdjęcia, przeprowadzono 14 kwietnia przy szczególnie dobrych i równych warunkach pogodowych.

Najnowsza fotomapa (ortofotomapa), podobnie jak w ubiegłym roku,  będzie obejmować całość obszaru miasta i powstanie w oparciu o bardzo dokładne zdjęcia lotnicze o terenowej wielkości piksela 5 cm.  Ortofotomapa będzie dostępna dla mieszkańców z początkiem lipca na stronie geoportal.zory.pl, gdzie wraz dostępnymi opracowaniami z lat poprzednich można zestawiać i porównywać zobrazowania m.in. dzięki narzędziu „Suwak czasu”.