Kategoria: Aktualności
Współdziałanie mieszkańców z policją to jeden z głównych czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa w tym zakresie. Dlatego też 6 listopada 2017 godz. 18:00 w świetlicy MOK (ul. Rybnicka 249) odbędzie się kolejne spotkanie w którym uczestniczyć będą przedstawiciele policji.
środa, 18 Październik 2017

Zarząd dzielnicy zwrócił się do PWiK jako jednostki odpowiedzialnej za odtworzenie nawierzchni po pracach związanych z budową kanalizacji z prośbą o przeprowadzenie kontroli stanu nawierzchni drogi.
wtorek, 26 Wrzesień 2017

Rada i Zarząd Dzielnicy w związku z zleconą ekspertyza dendrologiczną dotyczącą ochrony drzew kasztanowca  zlokalizowanych wzdłuż ul. Kasztanowej otrzymała wyniki badań.
piątek, 22 Wrzesień 2017

Od 1 września w dzielnicy została uruchomiona stacja pomiaru jakości powietrza w zakresie pyłów PM10 oraz PM2,5.
piątek, 1 Wrzesień 2017

Rada Dzielnicy Rowień-Folwarki 27 sierpnia zaprasza mieszkańców na festyn dożynkowy.
czwartek, 24 Sierpień 2017

W celu uporządkowania przestrzeni, w  której poruszają się mieszkańcy Zespół ds. Nadawania Nazw Ulicom i Placom Publicznym (pracujący przy urzędzie miasta), który opiniuje wnioski w sprawie nadania nazw wpływające od mieszkańców jak i różnych organizacji oraz stowarzyszeń,  zaproponowano aby nowopowstałej drodze, bocznej od ulicy Pałki nadać nazwę Jana Gajdy – działacz społeczny, poeta i malarz, miłośnik literatury polskiej, autor obrazu w kaplicy zlokalizowanej przy ul. Rybnickiej.
piątek, 18 Sierpień 2017

Na prośbę zarządu dzielnicy urząd miasta przeprowadził dla ul. Raciborskiej pomiar prędkości i natężenia ruchu. Pomiar wykonano 8 maja 2017 w godz. 00:00 do 23:30 pomiędzy rondem Rowieńskim, a wiaduktem nad autostradą.
czwartek, 20 Lipiec 2017

Na prośbę zarządu dzielnicy urząd miasta przeprowadził dla ul. Rybnickiej (ul. Rybnicka 240) pomiar prędkości i natężenia ruchu. Pomiar wykonano 1 lutego 2017 w godz. 00:00 do 23:30 na wysokości ul. Rybnicka 240.
piątek, 14 Lipiec 2017

Już od września w dzielnicy rozpoczną się pomiary jakości powietrza w zakresie pyłów PM10 oraz PM2,5.
środa, 12 Lipiec 2017

Na prośbę zarządu dzielnicy urząd miasta przeprowadził dla ul. Pałki pomiar prędkości i natężenia ruchu. Pomiar wykonano 31 stycznia 2017 w godz. 00:00 do 23:30
wtorek, 11 Lipiec 2017