Kategoria: Inwestycje
Na kolejnych imprezach organizowanych przez radę dzielnicy  rozstawione zostaną własne namioty o rozmiarach 4x6m.
wtorek, 8 Sierpień 2017

Na kolejnych imprezach organizowanych przez radę dzielnicy przekąski będą przygotowywane na własnym grillu gazowym.
czwartek, 27 Lipiec 2017

Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Polnej został wyposażony w zadaszoną wiatę.
piątek, 21 Lipiec 2017

W najbliższych miesiąca ruszy wymiana chodnika przy budynku przedszkola.
sobota, 3 Czerwiec 2017

Boisko sportowe zlokalizowane przy ul. Rybnickiej zostało wyposażone w nowe ławki.
poniedziałek, 15 Maj 2017

W tym roku ruszy wreszcie długo oczekiwany remont ulicy Rolniczej.
czwartek, 27 Kwiecień 2017

Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Polnej został wyposażony w nowe urządzenia siłowe.
piątek, 14 Kwiecień 2017

Nasza jednostka Ochotniczej Straż Pożarna w dzielnicy została doposażona w nowe urządzenia poprawiające łączność. Dzięki środkom otrzymanym z budżetu miasta, a pozostającym w dyspozycji dzielnicy, Rada  i Zarząd Dzielnicy na podstawie uchwały dotyczącej wydatkowania środków związanych z  zadaniem "Poprawa infrastruktury w dzielnicy" zakupiła pięć radiotelefonów HQT DH-8900. Koszt zakupu ww. urządzeń wyniósł 5000,00zł
poniedziałek, 10 Kwiecień 2017

Na podstawie §8 ust. 4 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki - załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory  nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory Rada Dzielnicy w dniu 6 lutym 2017 r. uchwaliła zadania  dzielnicy Rowień-Folwarki na 2017r.  pobierz: uchwala_RD_02II2017 pobierz: uchwała_RD_04VI2017 Wyposażenie terenu placu zabaw przy ul. Polnej w urządzenia siłowe…
środa, 8 Luty 2017

Prezydent Miasta Żory zawiadamia, że 16.12,2016r., na wniosek Anny Kulczak, pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Żory ul. Wodociągowa 10, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Żorach realizowanego w ramach projektu ,,Rozbudowa systemu go spodarki wodno-ściekowej w Żorach" .
środa, 18 Styczeń 2017