Kategoria: Ogłoszenia Rady i Zarządu
Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji: „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne ”. W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy udostępnia ostatni protokół z posiedzenia z dnia 2 października 2017 r. Protokół nr 11/ZD/2017 z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki z dnia 06.11.2017:  zobacz Pozostałe protokoły, uchwały oraz…
piątek, 17 Listopad 2017

Rady i Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwaki serdecznie zaprasza mieszkańców dzielnicy oraz radnych Rady Miasta do udziału w kolejnym posiedzeniu. Posiedzenie Rady Dzielnicy - 5 grudnia 2017 (wtorek) - godz. 18:00 - świetlica dzielnicy (ul. Rybnicka 249) Posiedzenie Zarządu Dzielnicy - zmiana - 5 grudnia 2017 (wtorek) - po posiedzeniu rady dzielnicy - świetlica dzielnicy (ul. Rybnicka…
wtorek, 7 Listopad 2017

Na podstawie §8 ust. 4 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki - załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory  nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory Rada Dzielnicy w dniu 11 września 2017 r.  przeznaczyła środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta i pozostające w dyspozycji Rady Dzielnicy na zadania pn. „Poprawa infrastruktury…
piątek, 15 Wrzesień 2017

Konsultacje na temat wzorów kart do głosowania dotyczących wyborów samorządowych 2018 odbędą się w dniach 19-20 czerwca 2017 r. w godz. 16:00 do 18:00 w siedzibie rady dzielnicy. pobierz: karty_do_glosowania
środa, 14 Czerwiec 2017

Rada i Zarząd Dzielnicy Rowień-Folwarki zaprasza mieszkańców miasta Żory oraz sąsiadów 10 czerwca od godz: 13:00 na festyn z okazji 85 rocznicy założenia klubu Iskra Rowień.
poniedziałek, 22 Maj 2017

Miejska Placówka Muzealna w Mikołowie
Historyk zatrudniony w katowickim oddziale IPN  przygotowuje publikację o walkach mikołowskiej Kompanii Obrony Narodowej we wrześniu 1939 r. Wśród jej żołnierzy był  st. szeregowy Paweł Kłosek, ur. 19 listopada 1909 r. w Zazdrości, a w 1946 r. zamieszkały w Żorach Folwarkach pod nr 20. Ktokolwiek ma informację na temat biografii ww. żołnierza prosimy o kontakt.
poniedziałek, 15 Maj 2017

Rada i Zarząd Dzielnicy Rowień-Folwarki pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, ofiarodawcom i współorganizatorom za  wsparcie imprezy karnawałowej organizowanej przez dzielnicę. Imprezy lokalne, to jedna z dróg integracji społeczeństwa. Spotkania, konkursy i przedsięwzięcia kulturalne poszerzają niewątpliwie nasze horyzonty. Jednak, aby to kontynuować, potrzebni są ludzie dobrej woli - właśnie tacy jak Państwo. Pomoc, jaką Państwo nam…
poniedziałek, 13 Marzec 2017

Zarząd dzielnicy zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc w lokalizacji wszelkich usterek w infrastrukturze drogowej mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Wszelkie uwagi prosimy kierować do zarządu dzielnicy do dnia 27 marca. Florian Żur – Przewodniczący Zarządu tel. 723 280 469 email: rada@rowien-folwarki.zory.pl Zdjęcia mile widziane
poniedziałek, 13 Marzec 2017

Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki w imieniu mieszkańców zwrócił się do Prezydenta Miasta z prośbą o rozważenie zmiany lokalizacji projektowanego przystanku Wygodna (w pobliżu nieruchomości Wygoda 9), na  lokalizację wskazaną w załączniku.
środa, 8 Luty 2017

Na podstawie §8 ust. 4 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki - załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory  nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory Rada Dzielnicy w dniu 6 lutym 2017 r. przeznaczyła środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta i pozostające w dyspozycji Rady Dzielnicy na zadania pn. „Poprawa infrastruktury…
środa, 8 Luty 2017