Propozycje oraz uwagi/sugestie do działu proszę nadsyłać na adres rada@rowien-folwarki.zory.pl

źródło: „Leksykon Żorski”, pod red. dr. Lucjana Buchalika i Tomasza Góreckiego, wyd. Muzeum
Miejskie w Żorach, Ireneusz Stajer „Historia sportu w Żorach”, wyd. Muzeum Miejskiej w Żorach,
Ireneusz Stajer, „Okruchy Życia. Nieprzeciętni”, wydanie własne


Buchalik Lucjan (ur. 2 kwietnia 1961)

Mieszkaniec dzielnicy Rowień-Folwarki. Etnolog, afrykanista, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach; (od 2003) , Miejskiego Ośrodka Kultury (1990-2002). W 1980 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki. W latach 1980-86 studiował etnografię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1999 ukończył studia muzealnicze na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2008 na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Od 1985 r. prowadzi badania etnologiczne w Afryce Zachodniej (Mali, Burkina Faso, Benin) dotyczące pokrewieństwa żartów, aktualnie z zakresu antropologii turystyki; autor książek: Kolorowy Sahel, Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba, Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów oraz kilkudziesięciu artykułów w literaturze fachowej.


Dziwoki Ignacy (ur. 15 listopada 1960 – zm. 20 stycznia 2006) – rodowity rowianin, absolwent Śląskiej Akademii medycznej. W 1991 roku zdobył pierwszy stopień specjalizacji z pediatrii. W okresie transformacji ustrojowej wszedł do zarządu Żorskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, następnie był współzałożycielem Solidarności w żorskim ZOZ-ie, sprawując funkcje jego przewodniczącego w latach 1993 – 99. W latach 1990 – 98 radny miasta Żory. W 2006 r. zdobył tytuł lekarza medycyny rodzinnej. Współzałożyciel żorskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”.


Fizia Lucjan (ur. 1972) – rodowity rowianin, wybitny pilot szybowcowy, od 16 roku życia związany z Aeroklubem ROW w Rybniku – Gotartowicach. W 1996 powołany do kadry narodowej w akrobacji szybowcowej. Do jego największych sukcesów należą 6. miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Austrii (1997), 4. miejsce na mistrzostwach Polski (2000) i 2. na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski (2001. Ponadto był 11. na Mistrzostwach Europy we Francji (2000) i 7. na Światowych Igrzyskach Lotniczych połączonych z Mistrzostwami Świata w Hiszpanii (2001).

 


Fizia ŁucjaFizia Łucja (ur. 19 lipca 1939, Ruda Ślaska – zm. 31 maja 1996) – z domu Wicik. W 1958 r. ukończyła państwową szkołę położnych w Bytomiu. Po ukończeniu szkoły jako położna przez dwa lata pracowała w szpitalu w Bielszowicach. 3 września 1960 r. wyszła za mąż i przeprowadziła się do Rownia. W latach 1960 – 1962 pracowała w szpitalu w Rybniku, a w latach 1963 – 1966 w szpitalu w Żorach. W ramach zdobytej wiedzy społecznie odbierała porody w domach. Od 1984 r. pracowała jako położna środowiskowa.

 

 


Gamoń Wincenty (1916 – 1988)
Wincenty Gamoń urodził się w Rowniu 21 września 1916 r. Z Rownia pochodzi także jego ojciec, urodzony w 1877 r. oraz dziadek Józef (rocznik 1836). Po ukończeniu rówieńskiej szkoły powszechnej Wincenty Gamoń pracował na gospodarstwie, a w roku 1933 zatrudnił się na kolei. W latach 1936-1938 był górnikiem w kopalni w Chwałowicach. Dał się wówczas poznać jako aktywny sportowiec drużyny piłki palantowej w Rowniu.

 

czytaj więcej


Górkowie, Wiktor, Marian, Eugeniusz i Zenon  – mieszkańcy Rownia–Folwarków, ojciec i synowie związani ze sportami motocyklowymi. Wiktor (1925-2003) reprezentował barwy Kolejarza Żory, w latach 50. i 60. plasował się w czołówce rejonowych i wojewódzkich zawodów motocyklowych. Większy rozgłos zyskał jako znakomity sędzia Polskiego Związku Motorowego. Z synów najbardziej utytułowany był Zenon, który siedmiokrotnie zdobywał Puchar Polski.


Kłapczyk Józef (ur. 9 czerwca 1904, Folwarki – zm. 16 czerwca 1941, Oranienburg) – sportowiec, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Uczył się zawodu elektryka w kopalni Jankowice, a następnie w Szkole Przemysłowej w Bielsku. Pracował jako kierownik Miejskich Zakładów Przemysłowych w Żorach. Zajmował się także pracą społeczną i działalnością sportową, uprawiał pięciobój. Należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Najlepsze wyniki osiągnął w skoku wzwyż (3. miejsce w województwie śląskim). Był w zarządzie Towarzystwa Śpiewaczego „Feniks”. W czasie okupacji nie podpisał volkslisty. Za to oraz działalność antyhitlerowską arestzowany przez gestapo w 1940 roku i zesłany do KL Dachau, a następnie KL Sachsenhausen w Oranienburgu, gdzie zginął. Patronuje jednej z ulic w Żorach.


Kojzar Józef (1876 – 1967)
„Polski Król” – taki tytuł naddawano jeszcze za czasów pruskich Ślązakom szczególnie zasłużonym dla umacniania polskości. Byli to ludzie o cechach przywódczych, pracowici, gospodarni, niezłom­nych zasad i niepodważalnego au­torytetu. Ktoś uznawany za Polskie­go Króla  musiał być pod każdym względem wzorowym i mężnym działaczem narodowym, manifestującym swoją polskość w każdej życiowej sytuacji. Taki był Józef Kojzar, Polski Król z Rownia.

 

czytaj więcej


Konsek Adam
Mieszkaniec dzielnicy Rowień-Folwarki. Górnik – emeryt, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowniu, członek Zarządu Powiatowego OSP w Żorach. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Rowień-Folwari kadencji 2012-2016.

 

 

 


Konsek Ryszard (ur. 16 czerwca 1918, Folwarki) – syn Jana i Haliny z domu Ośliźlok, uczył się zawodu rzeźnika, od 1928 do wybuchu wojny był harcerzem. W 1939 wstąpił na ochotnika do Wojska Polskiego, brał udział w kampanii wrześniowej na linii od Nakła Sląskiego przez Chorzów, Rozwadów, Zamość aż do Tomaszowa Lubelskiego, gdzie dostał się do niemieckiej niewoli. Zbiegł z obozu jenieckiego w Rzeszowie do domu w Radlinie. W 1941 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej (poprzednik AK). Nie podpisał volkslisty i zbiegł do Tarnowa w Generalnej Guberni, gdzie działał w podziemiu. Po wojnie pracował w Katowicach.


Krutyło Wacław– najwybitniejszy piłkarz w dziejach Rownia, łowca bramek. Zaliczył występ w juniorskiej reprezentacji Polski, zabiegały o niego kluby pierwszoligowe. Zasłynął tym, że dwukrotnie pokonał Jerzego Dudka, w przyszłości znakomitego golkipera reprezentacji Polski, gdy ten jeszcze był bramkarzem Concordii Knurów.


Łukaszczyk Zygmunt (ur. 11 czerwca 1961) – rodowity wieloletni mieszkaniec dzielnicy Rowień – Folwarki, doktor nauk technicznych, w latach 2007 – 2014 wojewoda śląski, w latach 1990 – 1992 wiceprezydent Żor, w latach 1992 – 1998 prezydent Żor, w latach 1998 – 2002 przewodniczący Rady Miasta Żory, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w latach 2014 – 2016 prezes Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., obecnie dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku Politechniki Śląskiej, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

czytaj więcej


ks. Masarczyk Antoni (ur. 17 lutego 1932) – w latach 1989 – 99 budowniczy kościoła w Rowniu, w latach 1964 – 99 najpierw delegowany z Boguszowic do filialnego kościółka w Rowniu, a od 1981 roku proboszcz nowo powołanej parafii w Rowniu. Współautor książki „Moje gniazdo”, w której opisał m.in. okoliczności postawienia krzyży w Rowniu i na Folwarkach (w latach 1856, 1890, 1902), świadczących o głębokiej pobożności rowian, sięgającej czasów Kulturkampfu. W 1999 roku przeszedł na emeryturę, w 2000 mianowany przez abp. Damiana Zimonia, ówczesnego metropolitę katowickiego, kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej.

 


Pawlas Konstanty – zmarły już rolnik z Rownia. Specjalizował się w produkcji trzody chlewnej, długoletni działacz samorządu chłopskiego, prezes kółka rolniczego, aktywny członek Wojewódzkiego Związku Hodowców i Producentów trzody Chlewnej. Uchwałą Rady Narodowej Miasto i Gminy Żory w 1980 roku wpisany do „Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory”.


Przeliorz Roman (ur. 1936 – zm. 2007) – mieszkaniec Rownia – Folwarków, długoletni działacz pożarniczy. Już w wieku 14. lat wstąpił do OSP Rowień, w 1968 wybrany do zarządu powiatowego Związku OSP w Rybniku, należał również do zarządu wojewódzkiego Z OSP w Katowicach, którego w latach 1992 – 96 był wiceprezesem. W 1990 roku wybrany prezesem OSP Żory.


Schmidt Andrzej (ur. 28.11.1956)
Mieszkaniec dzielnicy Rowień-Folwarki.
Od 2000 r. do 2017 r. sekretarz miasta Żory.
W latach 1992-2000 Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Żory.

 

 


Sobik Józef (ur. 21.02.1950)
Mieszkaniec dzielnicy Rowień-Folwarki
W latach 2000-2012 przewodniczący zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki.
W latach 2000-2004 Ławniki Sądu Rejonowego w Żorach.
W Radzie Miasta w Żorach zasiada od 2006 r.

 

 


Sobik Nikodem (1894 – 1940)
Nikodem, Tomasz Sobik. Ur. 15 września 1884 r. we wsi Rowień (Żory), zm.  24 kwietnia 1940 w Charkowie / Starobielsku. Syn Jana i Pauliny Sobików, brat Józefa, Roberta, Matyldy, Marii, Pauliny i Marty. Ukończył szkołę ludową i szkołę rolniczą. Pracował w oddziale walcowni rybnickiej huty „Silesia” w Paruszowcu, a od 1913 r. w niemieckim Zagłębiu Ruhry. W czasie I wojny światowej wcielony do armii niemieckiej, gdzie uzyskał stopień feldwebla (sierżanta).

 

czytaj więcej


Sojka Franciszek (1892 – 1976)
Franciszek Sojka urodził się w Rowniu. Powstaniec i działacz plebiscytowy. 15 lutego 1919 został zaprzysiężony w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Aktywny podczas kampanii plebiscytowej ; uczestnik III powstań. W okresie okupacji niemieckiej więzień KL Dachau. Odznaczony Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi, Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Sojka Józef (1911 – 1940)
Józef Sojka urodził się w Rowniu 8 grudnia 1911 r, zm. 1940 w Kalinine. Posterunkowy Policji Województwa Śląskiego. Był najmłodszym z ośmiorga dzieci Wincentego Sojki i Joanny z d. Drzęźla. Po ukończeniu szkoły podstawowej pomagał rodzicom na gospodarstwie i dziadkowi w kuźni. Służbę wojskową odbył najpierw w II batalionie75 Pułku Piechoty w Chorzowie, a następnie w I batalionie w Rybniku. Ukończył ją w stopniu podoficera. Dobra opinia i wyniki z wyszkolenia wojskowego wpłynęły na przyjęcie Józefa do PWŚl. Służył w Rybniku, skąd w 1936 został przeniesiony do Skawiny. We wrześniu 1939 posterunek ewakuowano na wschód. Jako policjant trafił do radzieckiego obozu w Ostaszkowie. Jego nazwisko znajduje się na liście jeńców tego obozu. Został zamordowany przez NKWD w czasie likwidacji polskich jeńców.


Stajer Ireneusz (ur. 22 lutego 1966) – rodowity rowianin, dziennikarz i publicysta, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor kilku tysięcy artykułów prasowych o tematyce regionalnej. Pracował w redakcjach „Dziennika Zachodniego” (prowadził m.in. dodatek tygodniowy „Dziennik Zachodni w Raciborzu”), „Gazecie Żorskiej (sekretarz redakcji), od 2004 roku dziennikarz i redaktor Tygodnika Regionalnego „Nowiny” w Rybniku, współpracował z „Gościem Niedzielnym” w Katowicach oraz ogólnopolskim tygodnikiem „Angora”. Założyciel i przewodniczący działającego w latach 90. w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach Klubu Literackiego Effata, redaktor i współautor tomiku literackiego Effata. Autor książek: dedykowanej Janowi Pawłowi II „Okruchy życia. Nieprzeciętni”, „Tożsamość. Znani i nieznani o sobie”, „Żurki z Piasku”, „Historia sportu w Żorach”.


Żur Florian
Mieszkaniec dzielnicy Rowień-Folwarki.
Wiceprezes Klubu Sportowego Iskra
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki kadencji 2016-2020.
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki kadencji 2012-2016.

 

 


źródło: „Leksykon Żorski”, pod red. dr. Lucjana Buchalika i Tomasza Góreckiego, wyd. Muzeum
Miejskie w Żorach, Ireneusz Stajer „Historia sportu w Żorach”, wyd. Muzeum Miejskiej w Żorach,
Ireneusz Stajer, „Okruchy Życia. Nieprzeciętni”, wydanie własne