Kategoria: Inwestycje
Podniesienie atrakcyjności dzielnicy poprzez poprawę warunków i możliwości integracji społecznej mieszkańców był celem zakończonego remontu świetlicy.
czwartek, 15 Listopad 2018

W celu podniesienia poziom bezpieczeństwa na terenie szkoły zainstalowano system monitoringu wizyjnego.  Kamery śledzą teren szkoły i rejestrują wszystkie zdarzenia w bardzo wysokiej jakości, dzięki czemu możliwa staje się dokładna identyfikacja - widoczny jest każdy szczegół wyglądu, można bez najmniejszego problemu prześledzić całość sceny.
piątek, 9 Listopad 2018

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Reja zamontowano kolejny próg zwalniający.
czwartek, 25 Październik 2018

Na podstawie §8 ust. 4 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki - załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory  nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory, Rada Dzielnicy w dniu 24 września 2018 r.  przeznaczyła środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta i pozostające w dyspozycji Rady Dzielnicy na zadania pn. „Poprawa infrastruktury…
piątek, 28 Wrzesień 2018

Drogi zostanie poszerzona na odcinku  od ul. Rybnickiej do skrzyżowania z ul. Harcerzy Buchalików .
poniedziałek, 13 Sierpień 2018

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, przejście zlokalizowane na ul. Rybnickiej w pobliżu świetlicy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz terenu rekreacyjno-sportowego zyskało dodatkowe oświetlenie.
wtorek, 5 Czerwiec 2018

Już wkrótce szatnie i pomieszczenia sanitarne w budynku z którego korzystają m.in. zawodnicy klubu sportowego SKF Iskra  zyskają nowe oblicze.
wtorek, 8 Maj 2018

Odcinek drogi ul. Reja na którym wyminięcie dwóch samochodów było utrudnione został poszerzony.
środa, 4 Kwiecień 2018

Przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultur w dzielnicy,  na prośbę zarządu dzielnicy, zarządca drogi zamontował bariery oddzielające chodnik od jezdni. Ograniczenie to  uniemożliwi m.in. wtargnięcie bezpośrednio na drogę dzieci i młodzieży korzystających z świetlicy.
środa, 21 Marzec 2018

Przy wielu sytuacjach kryzysowych, jedną z pierwszych wezwanych służb jest straż pożarna. Dla sprawnego niesienia pomocy, rada dzielnicy podjęła decyzję o doposażeniu OSP w dzielnicy w motopompę szlamową PH2400 z silnikiem Hondy.
piątek, 23 Luty 2018