Inwestycje (15 września 2017)

Na podstawie §8 ust. 4 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki – załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory  nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory Rada Dzielnicy w dniu 11 września 2017 r.  przeznaczyła środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta i pozostające w dyspozycji Rady Dzielnicy na zadania pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach”, na następujące zadania:

  1. Doposażenie pomieszczeń zaplecza budynku świetlicy w nowe szafy.
  2. Odnowienie “kręgu grillowego” zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Rybnickiej
  3. Pielęgnacja drzew kasztanowca zlokalizowanych na ul. Kasztanowej.
  4. Przygotowanie nieruchomości zlokalizowanej na działce o nr 876/73 przy ul. Włościańskiej pod teren z przeznaczeniem rekreacyjnym
  5. Zakup kontenerów szatni (przeznaczenie dla klubu Iskra Rowień).
  6. Zakup systemów do monitoringu terenu rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej 249 oraz terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr9.

Uchwała:
pobierz: uchwala_RD_06IX2017


Propozycje zadań do projektu planu inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych na  rok 2018 wystosowane do prezydenta miasta
.

  1. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla przyszłego boiska przy ul. Wrzosowej.
  2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową dla odcinków dróg: ulica boczna od Włościańskiej (działka nr 1768/7), ul. Pańskie Łąki, ul. Jagodowa.
  3. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dla odcinka drogi ul. Kasztanowej od skrzyżowania z ul. Tęczową do granic miasta.
  4. Zakup nieruchomości (działka i budynek kapliczki) zlokalizowanej na działce o nr  866/57 – skrzyżowanie ul. Kasztanowej z ul. Tęczowa

Uchwała:
pobierz: uchwala_ED_05IX2017