Ogłoszenia Rady i Zarządu (6 września 2017)

Rada Dzielnicy zaprasza mieszkańców oraz radnych miasta na posiedzenie 11 września 2017r godz: 18:00 ul. Rybnicka 249.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy bieżące
4.1. Podjęcie uchwał w sprawie propozycji zadań inwestycyjnych do projektu planu inwestycyjnego na 2018 r.
4.2. Podjęcie uchwał w sprawie wydatkowania środków pozostających w dyspozycji Rady Dzielnicy zabezpieczonych na zadania pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach” na 2017
4.3. Podjęcie uchwał w sprawie wydatkowania środków pozostających w dyspozycji Rady Dzielnicy zabezpieczonych na zadania pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach” na 2018 r
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie