Ogłoszenia Rady i Zarządu (12 października 2017)

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji: „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne ”. W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy udostępnia ostatni protokół z posiedzenia z dnia 2 października 2017 r.

Protokół nr 10/ZD/2017 z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki
z dnia 02.10.2017:  zobacz

Pozostałe protokoły, uchwały oraz wystosowane i otrzymane pisma: zobacz