Florian Żur – przewodniczący
zamieszkały: ul. Kochanowskiego

Jolanta Janus – zastępca przewodniczącego
zamieszkała: ul. Wiejska

Iwona Piecha – skarbnik
zamieszkała: ul. Kasztanowa

Tomasz Majos – sekretarz
zamieszkały: ul. Kochanowskiego

Jan Łakota – członek zarządu
zamieszkały: ul. Reja

Spotkania Zarządu Dzielnicy:– pierwszy poniedziałek każdego miesiąca
– godzina: 18:00
– świetlica dzielnicy ul. Rybnicka 249

Na posiedzenia rady i zarządu zapraszamy mieszkańców oraz radnych Rady Miasta