Kontakt:
Florian Żur – przewodniczący Zarządu Dzielnicy
email: rada@rowien-folwarki.zory.pl
tel. 723 280 469

Kontakt dzielnicowy:
st. sierż. Mikołaj Widenka
tel. (32) 47 88 366 lub 723 645 827


Spotkania Zarządu Dzielnicy – pierwszy poniedziałek każdego miesiąca
– godzina: 18:30
– świetlica dzielnicy ul. Rybnicka 249

Na posiedzenia rady i zarządu zapraszamy mieszkańców oraz radnych Rady Miasta


Klucze do tablicy ogłoszeń  dostępne są:
– ul. Rybnicka 244 (kwiaciarnia) w godzinach pracy od 8-16
– ul. Reja 60 (sklep bądź nieruchomość ul. Reja 62 – Pani Iwona Sitko)
– Florian Żur – przewodniczący Zarządu Dzielnicy, tel. 723 280 469


Klucze do kaplicy przy ul. Rybnickiej dostępne są u opiekuna społecznego Pani Sylwii Konik ul. Rybnicka 244 (kwiaciarnia) w godzinach pracy 8:00 – 16:00